កម្មវិធី អ្នកជំនាញក្រឡុកស្រាជម្រើសជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ (MONINCup2018) វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ បានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី ពិពណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ម្ហូបអាហារ និងការផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ នៅសាលសន្និបាត និងពិពណ៍កោះពេជ្រ បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។ ចង់ដឹងទេថាបេក្ខភាពរូបណា នឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជំនាញក្រឡុកស្រាជម្រើសជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០១៨។