សម្រាប់អតិថិជននៅខាងខេត្តបាត់ដំបង ឬបណ្តាខេត្តនៅជិតៗខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បើកជីវកម្មកាហ្វេ ឬមានតម្រូវការទាក់ទងនិងផលិតផលកាហ្វេ សូមកុំភ្លេចណា ក្រុមហ៊ុនខូហ្វី បានបើកដំណើរការការិយាល័យលក់សាខាខេត្តបាត់ដំបង ដូច្នេះបងៗអតិថិជនមិនចាំបាច់ចំនាយពេលវេលាមកកាន់ទីក្រុមភ្នំពេញទៀតនោះទេ ។ កុំភ្លេចអញ្ចើញមកទស្សនានូវផលិតផលផ្ទាល់ នៅទីតាំងលក់ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានអាស័យដ្ឋាន : ផ្លូវលេខ​២ ក្រុម៨ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 069 777 838
សូមពិនិត្យប្លង់បន្ថែម